"at the money" — Słownik kolokacji angielskich

at the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy pieniądzach
  1. at przyimek + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked up and down the street, then back at the money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo