"hide one's money" — Słownik kolokacji angielskich

hide one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: hide money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukrywać się czyjś pieniądze
  1. hide czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why, they never even thought anyone would want to hide their money in the first place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo