"hide money" — Słownik kolokacji angielskich

hide money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryj pieniądze
  1. hide czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why, they never even thought anyone would want to hide their money in the first place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo