Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hide one's face" — Słownik kolokacji angielskich

hide one's face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukrywać się czyjś twarz
  1. hide czasownik + face rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I turned to the fire to hide my face, but too late.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo