ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cheap money" — Słownik kolokacji angielskich

cheap money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tani pieniądz
  1. cheap przymiotnik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When it comes to the bond market what the players are after is cheap money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo