"cheap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cheap przymiotnik

cheap + rzeczownik
Kolokacji: 260
cheap labor • cheap price • cheap shot • cheap alternative • Cheap Trick • cheap fare • cheap option • cheap wine • cheap hotel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. cheap labor = tania siła robocza cheap labor
3. cheap shot = cios poniżej pasa cheap shot
6. cheap fare = zniżkowa opłata za przejazd cheap fare
7. cheap wine = podłe wino cheap wine
9. cheap way = tania droga cheap way
10. cheap hotel = tani hotel cheap hotel
11. cheap food = tania żywność cheap food
12. cheap place = tanie miejsce cheap place
13. cheap seat = tanie miejsce cheap seat
15. cheap ticket = zniżkowy bilet cheap ticket
17. cheap good = tani dobry cheap good
18. cheap rate = niższa taryfa cheap rate
19. cheap material = tani materiał cheap material
20. cheap version = tania wersja cheap version
21. cheap oil = tani olej cheap oil
22. cheap housing = tani mieszkaniowy cheap housing
23. cheap source = skąpe źródło cheap source
24. cheap car = tani samochód cheap car
25. cheap drug = tani lek cheap drug
26. cheap product = tani produkt cheap product
27. cheap room = tani pokój cheap room
28. cheap land = tania ziemia cheap land
29. cheap rent = zniżkowy czynsz cheap rent
30. cheap beer = tanie piwo cheap beer
31. cheap power = tania moc cheap power
32. cheap one = tani cheap one
33. cheap method = tania metoda cheap method
34. cheap energy = tania energia cheap energy
35. cheap form = zniżkowy formularz cheap form
36. cheap fuel = tanie paliwo cheap fuel
37. cheap meal = tani posiłek cheap meal
38. cheap electricity = tania elektryczność cheap electricity
39. cheap stuff = tanie coś cheap stuff
40. cheap paper = bibuła, bibułka cheap paper
41. cheap model = skąpy model cheap model
42. cheap apartment = tanie mieszkanie cheap apartment
43. cheap motel = tani motel cheap motel
44. cheap restaurant = tania restauracja cheap restaurant
45. cheap dollar = zniżkowy dolar cheap dollar
46. cheap drink = tani napój cheap drink
47. cheap accommodation = tanie zakwaterowanie cheap accommodation
48. cheap suit = tani garnitur cheap suit
49. cheap clothes = tanie ubranie cheap clothes
czasownik + cheap
Kolokacji: 14
come cheap • look cheap • feel cheap • become cheaper • buy cheap • ...
przysłówek + cheap
Kolokacji: 27
relatively cheap • far cheaper • considerably cheaper • significantly cheaper • slightly cheaper • ...
cheap + przyimek
Kolokacji: 10
cheap for • cheap in • cheap to • cheap at • cheap by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.