"cheap drink" — Słownik kolokacji angielskich

cheap drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tani napój
  1. cheap przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Beautiful cities, interesting people and cheap drink - all without running the risk of bumping into a British stag party.

    Podobne kolokacje: