"federal money" — Słownik kolokacji angielskich

federal money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalne pieniądze
  1. federal przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even a little Federal money can go a long way.

    Podobne kolokacje: