Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"additional money" — Słownik kolokacji angielskich

additional money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowe pieniądze
  1. additional przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Where the additional money would come from was not made clear.

powered by  eTutor logo