PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) save
Kolokacji: 2
4. pour money = ładuj pieniądze pour money
5. pump money = pompa pieniądze pump money
6. commit money = przeznacz pieniądze commit money
7. set money = zbiór pieniądze set money
9. drop money = kropla pieniądze drop money
10. follow the money = pojedź pieniędzmi follow the money
11. charge money = opłata pieniądze charge money
12. sink money = zlew pieniądze sink money
13. squeeze money = ścisk pieniądze squeeze money
14. lay money = laickie pieniądze lay money
15. divide the money = podziel pieniądze divide the money
16. put down one's money = kłaść czyjś pieniądze put down one's money
17. track money = pieniądze w konkurencjach biegowych track money
18. chase money = pościg pieniądze chase money
20. transport money = pieniądze transportowe transport money
21. wave money = fala pieniądze wave money
22. split the money = podziel pieniądze split the money
23. fetch money = przynieś pieniądze fetch money
24. ship money = statek pieniądze ship money
25. push for several money = przeć kilka pieniądze push for several money
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.