"money lost" — Słownik kolokacji angielskich

money lost kolokacja
Popularniejsza odmiana: lose money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze przegrały
  1. lose czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the last five years, the company has lost money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo