"commit money" — Słownik kolokacji angielskich

commit money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz pieniądze
  1. commit czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    They are not looking to commit new federal money to a problem that has been the states' burden for 150 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo