ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money helps" — Słownik kolokacji angielskich

money helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze pomagają
  1. money rzeczownik + help czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    This money helped his family stay together in those difficult years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo