ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money allows" — Słownik kolokacji angielskich

money allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze pozwalają
  1. money rzeczownik + allow czasownik
    Zwykła kolokacja

    May's money and prestige allows her to have whatever she wants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo