"return one's money" — Słownik kolokacji angielskich

return one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: return the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czyjś pieniądze
  1. return czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some are already getting pressure to return money he gave them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo