"money is returned" — Słownik kolokacji angielskich

money is returned kolokacja
Popularniejsza odmiana: return the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są zwrócone
  1. return czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She decided to return the money, but it was too late.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo