"return the money" — Słownik kolokacji angielskich

return the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwróć pieniądze
  1. return czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She decided to return the money, but it was too late.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo