"check money order" — Słownik kolokacji angielskich

check money order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekaz pieniężny w kratę
 1. check rzeczownik + order rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Visitors can pay in cash, by check or money order.

  Podobne kolokacje:
 2. money rzeczownik + order rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Visitors can pay in cash, by check or money order.

  Podobne kolokacje: