BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. shift money = zmiana pieniądze shift money
7. add money = dodaj pieniądze add money
8. change money = rozmienić pieniądze change money
9. exchange money = wymiana pieniądze exchange money
10. restore money = zwróć pieniądze restore money
11. increase money = wzrost pieniądze increase money
13. play for money = graj na pieniądze play for money
14. represent money = reprezentuj pieniądze represent money
15. money is transferred = pieniądze zostaną przeniesione money is transferred
16. play with one's money = grać czyjś pieniądze play with one's money
17. support with money = wsparcie z pieniędzmi support with money
18. match money = mecz pieniądze match money
19. raise in money = podnieś w pieniądzach raise in money
20. smell money = zapach pieniądze smell money
21. bring in money = przynieś pieniądze bring in money
22. exchange for money = wymiana zarobkowo exchange for money
23. equal money = jednakowe pieniądze equal money
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.