"represent money" — Słownik kolokacji angielskich

represent money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj pieniądze
  1. represent czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Over time, the word came to represent money earned in the entertainment business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo