"taxpayers money" — Słownik kolokacji angielskich

taxpayers money kolokacja
Popularniejsza odmiana: taxpayer money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podatnicy pieniądze
  1. taxpayer rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In recent years, the use of taxpayer money to provide private education for poor public school students has become a major political issue.

    Podobne kolokacje:

podobne do "taxpayers money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "taxpayers money" po angielsku

rzeczownik