ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) extra, additional
Kolokacji: 2
1. soft money = pieniądze dla partii politycznych soft money
2. big money = duże pieniądze, gruba forsa big money
3. little money = mało pieniędzy little money
4. easy money = łatwe pieniądze, łatwy zarobek easy money
5. hard money = twarda waluta (pieniądz o wysokim stopniu zaufania) hard money
6. only money = jedyne pieniądze only money
7. cheap money = tani pieniądz cheap money
8. tight money = trudny pieniądz tight money
9. bad money = fałszywe pieniądze bad money
10. mere money = zwykłe pieniądze mere money
11. mad money = szalone pieniądze mad money
12. fucking money = pieprząc pieniądze fucking money
  • Give him an empty disk, take his fucking money, and run.
  • I want to take what they took from me and let them see how useful their fucking money is.
  • You're more important to me than all the fucking money in the world!
  • I prefer the fucking money, to tell the truth.
  • Then go to your mother superior, go to the pope, just get the fucking money.
  • I want my fucking money back level of bad.
  • Well tell her to give me my fucking money back then!
  • So then it was a case of, well, I've got to earn some fucking money and the responsibility takes over.
  • It has passed into folklore that he yelled at the audience, "Give us your fucking money!"
  • I'm going to ask for my fucking money back!
13. top money = najwyższe pieniądze top money
14. worthless money = bezwartościowe pieniądze worthless money
15. revenue-sharing money = przychód-dzielić/podzielić pieniądze revenue-sharing money
(3) federal, local, political
Kolokacji: 3
(5) public, private, personal
Kolokacji: 3
(6) foreign, outside, municipal
Kolokacji: 3
(8) American, Western, German
Kolokacji: 3
(11) smart, fast, quick
Kolokacji: 3
(12) corporate, unregulated
Kolokacji: 2
(14) total, electronic
Kolokacji: 2
(17) ready, start-up
Kolokacji: 2
(19) funny, so-called
Kolokacji: 2
(20) best, deferred, better
Kolokacji: 3
(21) counterfeit, fake
Kolokacji: 2
(22) Japanese, Saudi
Kolokacji: 2
(23) unspent, leftover
Kolokacji: 2
(24) after-tax, up-front
Kolokacji: 2
(25) tax-exempt, tax-free
Kolokacji: 2
(26) Chinese, British
Kolokacji: 2
(27) stolen, hidden
Kolokacji: 2
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.