"shift money" — Słownik kolokacji angielskich

shift money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana pieniądze
  1. shift czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    Given new political realities, it makes more sense to shift money from military spending to economic aid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo