"between money" — Słownik kolokacji angielskich

between money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między pieniędzmi
  1. between przyimek + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    The institute's goal, she added, is to help people find balance between work, life and money.

    Podobne kolokacje:

podobne do "between money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "between money" po angielsku

rzeczownik