"money hidden" — Słownik kolokacji angielskich

money hidden kolokacja
Popularniejsza odmiana: hide money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze ukryty
  1. hide czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Why, they never even thought anyone would want to hide their money in the first place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo