"add money" — Słownik kolokacji angielskich

add money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj pieniądze
  1. add czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    Companies are trying to make it more convenient to add money to the cards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo