ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fucking money" — Słownik kolokacji angielskich

fucking money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieprząc pieniądze
  1. fucking przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Give him an empty disk, take his fucking money, and run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo