"restore money" — Słownik kolokacji angielskich

restore money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwróć pieniądze
  1. restore czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It's not reasonable for us to just restore money without doing reform," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo