"money builds" — Słownik kolokacji angielskich

money builds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budowy ciała finansowe
  1. money rzeczownik + build czasownik
    Zwykła kolokacja

    Various transportation experts demur when asked where the money and political will to build such a tunnel would come from.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo