"money gives" — Słownik kolokacji angielskich

money gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze dają
  1. money rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    "The money I have gives everyone more options," she said simply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo