"Money makes" — Słownik kolokacji angielskich

Money makes kolokacja
Popularniejsza odmiana: money makes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pieniądze robią
  1. money rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    Why do people want economic growth if money doesn't make them happy?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo