ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money seems" — Słownik kolokacji angielskich

money seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze wydają się
  1. money rzeczownik + seem czasownik
    Zwykła kolokacja

    In fairness, money does not seem to be the real issue here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo