"money finances" — Słownik kolokacji angielskich

money finances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finanse finansowe
  1. money rzeczownik + finance czasownik
    Zwykła kolokacja

    Ten years ago, his money had financed the beginnings of her current establishment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo