ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money means" — Słownik kolokacji angielskich

money means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze oznaczają
  1. money rzeczownik + mean czasownik
    Silna kolokacja

    She hadn't known until that moment how much money could mean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo