ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money going" — Słownik kolokacji angielskich

money going kolokacja
Popularniejsza odmiana: money goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście finansowe
  1. money rzeczownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the money going into social care has gone up by £2bn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo