ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money is wasted" — Słownik kolokacji angielskich

money is wasted kolokacja
Popularniejsza odmiana: waste money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są zmarnowane
  1. waste czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wasn't going to waste money on a woman of around his own age!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo