"money payment" — Słownik kolokacji angielskich

money payment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapłata finansowa
  1. money rzeczownik + payment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I took the case professionally in the beginning, for a money payment.

    Podobne kolokacje: