ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invest several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: invest money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inwestować kilka pieniądze
  1. invest czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    People will be less likely to invest money in the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo