ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use that money" — Słownik kolokacji angielskich

use that money kolokacja
Popularniejsza odmiana: use the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj tych pieniędzy
  1. use czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The school will use only public money for everything but its building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo