ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use the money" — Słownik kolokacji angielskich

use the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj pieniędzy
  1. use czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Should I risk using my own money to start up?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo