ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) extra, additional
Kolokacji: 2
(3) federal, local, political
Kolokacji: 3
1. federal money = federalne pieniądze federal money
  • The program would also use about $300 million in federal money.
  • Even a little Federal money can go a long way.
  • Since 1999, the school has received a total of about $680,000 in federal money.
  • He will be doing all of this with less federal money.
  • States will just spend less on their own and use federal money instead.
  • The work began three years ago and included $3.5 million in federal money.
  • The state can use the federal money any way it wants.
  • They must figure out how to spend $2 million in federal money.
  • Wait, you try to bring federal money to your state.
  • Federal money paid for the rest of the $219 million project.
2. local money = lokalne pieniądze local money
3. political money = polityczne pieniądze political money
(5) public, private, personal
Kolokacji: 3
(6) foreign, outside, municipal
Kolokacji: 3
(8) American, Western, German
Kolokacji: 3
(11) smart, fast, quick
Kolokacji: 3
(12) corporate, unregulated
Kolokacji: 2
(14) total, electronic
Kolokacji: 2
(17) ready, start-up
Kolokacji: 2
(19) funny, so-called
Kolokacji: 2
(20) best, deferred, better
Kolokacji: 3
(21) counterfeit, fake
Kolokacji: 2
(22) Japanese, Saudi
Kolokacji: 2
(23) unspent, leftover
Kolokacji: 2
(24) after-tax, up-front
Kolokacji: 2
(25) tax-exempt, tax-free
Kolokacji: 2
(26) Chinese, British
Kolokacji: 2
(27) stolen, hidden
Kolokacji: 2
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.