ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money damage" — Słownik kolokacji angielskich

money damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie finansowe
  1. money rzeczownik + damage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a result, he said, if the letter writer decided to start a lawsuit against the seller, she would be limited to claiming money damages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo