ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money is placed" — Słownik kolokacji angielskich

money is placed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są umieszczone
  1. place czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the men who place money first go much beyond that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo