"money TV deal" — Słownik kolokacji angielskich

money TV deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): TV finansowy umowa
  1. money rzeczownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yes, the EPL was initially backed by a top money TV deal which Brazil will not have at the moment.

    Podobne kolokacje: