"money becomes" — Słownik kolokacji angielskich

money becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze stają się
  1. money rzeczownik + become czasownik
    Luźna kolokacja

    When money becomes too big a focus of life, it takes over other areas that could have been emotionally rewarding.

    Podobne kolokacje: