"money is put" — Słownik kolokacji angielskich

money is put kolokacja
Popularniejsza odmiana: put money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są włożone
  1. put czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not quite so sure where to put your money now are you?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo