"money used" — Słownik kolokacji angielskich

money used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze użyły
  1. use czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Should I risk using my own money to start up?

    Podobne kolokacje: