"put several money" — Słownik kolokacji angielskich

put several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: put money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść kilka pieniądze
  1. put czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I couldn't get anyone to put money behind me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo