ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money is used" — Słownik kolokacji angielskich

money is used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze są używane
  1. use czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Should I risk using my own money to start up?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo