ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money transaction" — Słownik kolokacji angielskich

money transaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja finansowa
  1. money rzeczownik + transaction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Authorities also found an accounting book which detailed the money transactions of Jimenez.

powered by  eTutor logo